Homo Stupidus Stupidus
client: Maarten Vanden Eynde / assignment: Design of a postcard for Maarten Vanden Eynde's "Homo Stupidus Stupidus"
date: June 2009 / size: A5 (148 mm x 210 mm) / pages: 2